H05V-K

H05V-K

300/500 V PVC İzoleli, Kılıfsız, Tek Damarlı Esnek İletkenli Kablolar

Uygulama Alanı

Kapalı veya kuru yerlerde, dağıtım panolarında, sabit tesislerde ve tesisatlarda boru içinde kullanılır.

Teknik Veriler

Maks. çalışma sıcaklığı  : 70°C

Maks. kısa devre sıcaklığı  : Kesit<300mm² 160 °C

Maks. kısa devre sıcaklığı  : Kesit>300mm² 140 °C

Kablo Yapısı

  1. İletken  : EN 60228 Sınıf 1-2 Bakır
  2. İzole  : PVC, TS 9756, (HD 21.1.S4) TI1

 

Uygulanabilir Standartlar

TS EN 50525-2-31, BS EN 50525-2-31,VDE 281

Katalog indir