H05VV-F

H05VV-F

300/500 V PVC İzoleli, Çok Damarlı, Esnek Kablolar

Uygulama Alanı

Az mekanik zorlamalı ve rutubetli yerlerde
kullanılan ev gereçlerinde kullanılır.

Teknik Veriler

Min. bükülme çapı : 3xD
Maks. çalışma sıcaklığı : 70°C
Maks. kısa devre sıcaklığı : 160°C

Kablo Yapısı

1. İletken : EN 60228 Sınıf 5 Bakır
2. İzole : PVC, TS 9756 (HD 21.1.S4) TI2
3. Kılıf : PVC, TS 9756 (HD 21.1.S4) TM1

Uygulanabilir Standartlar

TS EN 50525-2-11:2011
BS EN 50525-2-11:2011
VDE 281

Katalog indir