H07Z-R

H07Z-R

450/750V Halojensiz, Alev İletmeyen Tek Damarlı Kablolar

Uygulama Alanı

Oteller, okullar, hastaneler, yüksek binalar, bilgi işlem merkezleri ve insanların yoğun olarak bulunduğu iş merkezleri ile yangına hassas bölgelerde kullanılır.

Teknik Veriler

Maks. çalışma sıcaklığı  : 90°C
Maks. kısa devre sıcaklığı  : 250 o C

Kablo Yapısı

1.  İletken  : BS EN 60228 Sınıf 1-2 Bakır
2.  İzole  : Termoset LSZH Bileşik Tip EI5, HD 22.1 TS 9762

Uygulanabilir Standartlar

TS HD 22.9

VDE 0282-9

BS 7211

Katalog indir