İnsan Kaynakları Formu

Ebion Kablo insan kaynakları sisteminin temel amacı; Ebion Kablo’da eğitim düzeyi yüksek, yeniliğe ve değişime açık, girişimcilik yeteneğine sahip, dinamik, kendisini ve işini geliştirme potansiyeli olan, çalışan yetiştiren, takım çalışması yapabilen, topluluk değerlerini benimseyip sahip çıkacak kişileri kazandırmaktır.

Seçme ve yerleştirmede ana ilke, hiçbir ayrım yapmadan ve ayrıcalık tanımadan işin gerektirdiği yetkinliklere (bilgi, beceri, davranış) sahip ve topluluk değerlerini benimseyip yaşatacak kişilere eşit fırsat vermektir.